ĮSTAIGOS PERTVARKYMAS

Remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. T-750 “Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto kamerinio teatro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Kauno miesto kamerinį teatrą” nuo 2018 m. sausio 1 d. viešoji įstaiga Kauno miesto kamerinis teatras, kodas 304157265, buveinės adresas Kęstučio g. 74A, Kaunas, pertvarkoma į savivaldybės biudžetinę įstaigą ir vadinasi taip: Kauno miesto kamerinis teatras.
Grįžti į pradžią