Išeities Taškas 2020: “Laisvinamieji”

Director:
Duration:
Back

Laisvinamieji - tai eksperimentinė drama, kurios pagrindinė tema – žmogiškumas. Kas yra žmogiškumas? Ar jis išvis egzistuoja? Kur yra žmogiškumo ribos? Kaip mes jas suprantame? Performanse susiduria du skirtingi žmonių gyvenimo modeliai. Vienas gyvenimo modelis: tikėjimas įstatymais, religija, paprastumu, žmogiška empatija, nesavanaudiškumu, naiviu gėrio ir grožio siekimu. Kitas modelis: netikėjimas niekuo, ką siūlo visuomenė. Veikėjas savoje erdvėje pats kuria savo gyvenimo modelį, kuriame pats sau yra šeimininkas.
____________________________________________________________________________________________________

Dramaturgija ir vaidyba:
Karolis Legenis ir Petras Šimonis


Sign up
To our newsletter

And be the first to get the information!