INTERNETU:
Sausio 16 d. 18:00
Rež. Agnė Dilytė

Nacionalinės daržovės

INTERNETU:
Sausio 16 d. 18:00
rež. Agnius Jankevičius

Mari Kardona

INTERNETU VAIKAMS:
Sausio 17 d., 24 d. ir 31 d. 12:00 val.

"Milžinas Mažylis"

INTERNETU:
Sausio 23 d. 18:00 val.

Rež. Gytis Padegimas

Komedija "Akmenys jo kišenėse"
2021.01.16 Saturday
18:00 h
Pramogai
Socialinis
NATIONAL VEGETABLES Director Agnė DILYTĖ
2021.01.16 Saturday
18:00 h
Stipru
MARI KARDONA Director Agnius JANKEVIČIUS
2021.01.17 Sunday
12:00 h
Milžinas Mažylis Director Eglė Kižaitė
2021.01.23 Saturday
18:00 h
Pramogai
STONES IN HIS POCKETS Director Gytis PADEGIMAS

Sign up
To our newsletter

And be the first to get the information!
{* Temporary fix *}