Spalio 17 d. 18 val.
Spektaklis paaugliams

Superherojai

Spalio 22 d. 18:30 val.
režisierius Gildas Aleksa

Vėjo prigimtis

Spalio 24d. 12 val.
rež. Sigita Pikturnaitė

2-osios laiptinės respublika

Spalio 29 d. 18:00 val.
rež. Gintaras Varnas

Pagalvinis
2021.10.16 Saturday
18:00 h
Stipru
MARI KARDONA Director Agnius JANKEVIČIUS
2021.10.17 Sunday
18:00 h
SUPERHEROES Director Loreta VASKOVA
Place Big Hall

Sign up
To our newsletter

And be the first to get the information!